UZROCI DISKRIMINACIJE


DISKRIMINACIJA- pravljenje razlike,pozitivne ili negativne, izmedju ljudi i stvari. Negativna – ukoliko je osoba tretirana nepravedno i na svoju štetu, samo zato što pripada odredjenoj grupi ljudi
PREDRASUDE - stav/mišljenje/procena koja nije bazirana na poznavanju stvari ili ozbiljnom promišljanju
STEREOTIPI - smatra se da se svi pripadnici odredjene grupe ljudi
ponašaju isto ili imaju iste osobine za koje se veruje da ih imaju


ZABLUDE, PREDRASUDE, MITOVI

•Svi mladi koriste droge
•Postoje lake i teške droge.Lake droge (marihuana,ekstazi) su bezopasne
•Svi koji puše marihuanu će preći na heroin
•Droga se mladima ubacuje u piće i oni i ne znaju kada su probali
•Droga se koristi iz radoznalosti,zbog lošeg društva i pritiska vršnjaka
•Lako može da se prepozna kada neko koristi droge
•Zavisnost od droga se ne leči, jer to i nije bolest,već zlo za koje su i krivi oni koji ih koriste!Svi zavisnici neizbežno će umreti!
•Zavisnici od droga koji se leče treba da se izoluju od sredine, zdravi mladi sa njima ne treba da se druže da ih ovi ne navedu da i sami uzimaju droge
drogu možeš da ostaviš, ako želiš
•možeš ostaviti drogu sam
•većina zavisnika može bez droga
•uspešan je samo onaj tretman koji dovodi do apstinencije