D O W N L O A D

Bolesti zavisnosti - Dr.O.Zikic , mart 2012
Komplikacije bolesti zavisnosti
 
Komune u Srbiji
 
Program smanjenja stetnosti
Regionalna mreza zdravstvenih ustanova za lecenje bolesti zavisnosti
 
Rehabilitacija zavisnika finalna verzija
Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremecaja i poremecaja ponasanja usled upotrebe droga
Terapija zavisnika u Opstoj bolnici Paracin
Terapijska ponuda znacajan faktor u tretmanu zavisnosti oktobar 2011
Urgentna stanja u bolestima zavisnosti