¤ Ko smo mi?
¤ Ciljevi udruženja
¤ Misija udruženja
¤ Kako postati član udruženja i zašto?
¤ Apstinencijalni sindrom opijatskih zavisnika
¤ Terapijski modeli
¤ Principi smanjenja štetnosti
¤ Izveštaj o seminaru održanom 17. i 18.03.2005.
¤ Sindrom zavisnosti
¤ OVERDOSE
¤ Uzroci diskriminacije - Zablude, predrasude, mitovi
¤ NALTREXON-HIDROHLORID

 

 

 

DOWNLOAD
(Kontinuirana medicinska edukacija bolesti zavisnosti)